Category: Uncategorized

रामदास स्वामींच्या पत्नीचे विस्मरणात गेलेले सामर्थ्य

रामदासांची पत्नी समर्थ रामदासांना आठवताना त्यांच्याशी संबंधित अजून एका व्यक्तीला आठवणं ही क्रमप्राप्त ठरते, ती व्यक्ती म्हणजे त्यांची

Continue Reading →

प्रेम

आधीच्या काळातही प्रेम होत असे पण प्रेम विवाह फारसे होत नसत. समाज, घरच्यांच्या आदरयुक्त भितीने सहसा कुणी अशी

Continue Reading →